Home | 

Content Management (CMS)

Et Content Management System (CMS) skal gøre det muligt for webredaktører at kommunikere deres budskaber uden hele tiden at skulle tage stilling til tekniske spørgsmål. Teknikken skal være så usynlig som muligt.


Som webredaktør er det vigtigt at man uden stor teknisk viden kan udnytte et Content Management System til fulde. Det kræver at systemet er intuitivt og logisk at arbejde med og navigere rundt i.

Windows baseret interface

På et website hvor man arbejder med mange forskellige indholdselementer er det kritisk at man ikke skal "klikke" for mange gange for at lave ændringer. Det er samtidig nødvendigt at kunne overskue mange forskellige sider og websites på én gang.

Med Synkron Via CMS får du et Content Management System der benytter det velkendte vindue (windows) interface koncept, som langt de fleste allerede kender fra andre programmer og operativsystemer. Netop dette koncept blev udviklet af Microsoft og Apple for at man i et operativsystem kunne håndtere mange forskellige dokumenter og programmer på samme tid.

Da vi udviklede Synkron Via CMS interfacet, spurgte vi et stort antal webmastere og redaktører hos vores kunder, hvordan de bedst kunne lide at arbejde. Resultatet blev det vinduesbaserede system med drag-and-drop, enkle genvejstaster og et integreret og let tilgængeligt "Skrivebord", hvorfra alle funktioner kan tilgås.

Drag and drop - work smarter - not harder :-)

Man kan så let som ingen ting vælge indholdselementer og flytte rundt med indholdet ved hjælp af den smarte drag-and-drop funktion. Man kan markere og vælge flere elementer samtidigt og som det kendes fra Windows er der tastaturgenveje til stort set alle funktioner.

Det daglige, redaktionelle arbejde gøres effektivt, fordi man i alle indholdsområder kan vælge flere elementer og skifte egenskaber på dem samtidigt. Endda på tværs af hierarkiske strukturer. Det betyder, at rutineopgaver mindskes, og man bruger sin tid mere effektivt i systemet.

Systemet har også Audit Trail indbygget, så administratorer altid kan få en komplet oversigt over foretagne handlinger i systemet, og lokale brugere kan følge med i handlinger på de elementer, de selv arbejder med.

Publicér indhold automatisk

De automatiske processer i Synkron Via CMS gør, at der kan produceres indhold, hvor det ikke er nødvendigt at gøre sig overvejelser om, hvordan og hvor det skal publiceres. Synkron Via CMS gør det også muligt at administrere et stort antal sites med decentralt placerede webredaktører uden at miste den centrale styring. Synkron Via CMS indeholder en række værktøjer, der gør det muligt at iværksætte automatiske processer, når det blandt andet drejer sig om indholds- og listepublicering.

Søg i indhold

At redigere meget indhold på større sites tager tid. Synkron Via CMS automatiserer en stor del af arbejdet. Store sites stiller store krav til, at webredaktører kan finde specifikt indhold igen, og det er ikke altid nok bare at have mulighed for at bladre alt i gennem. Derfor er det i systemet muligt at søge efter elementer, sortere i dem og zoome ind på dele af strukturer og andre tidszoner fra en server, der står i en helt tredje tidszone. Skal en børsmeddelelse publiceres på et bestemt tidspunkt, i en given tidszone, skal der meget omhyggelig styring til.

Indhold og struktur defineret som XML

Udviklere kan med en Synkron Via-løsning udvikle nye moduler, funktioner og integrationer i .NET, så løsningen altid passer til de forretningsmæssige behov. Alt indhold og struktur er defineret som XML og renderes via XSLT til hvilken som helst kanal, uanset om det drejer sig om output til web-browser, mobiltelefon, PDF eller andet. Udviklere har naturligvis fuld kontrol over XSLT’en til rendering, og der er WebDAV-adgang til XML-templates og XSLT, så man kan bruge sin foretrukne XML- og XSLT-editor.

.NET FRAMEWORK

Synkron Via anvender udbredte teknologier som Microsoft .NET og åbne standarder som XML, XSLT og web services. Det gør det let at udvide systemet med nye moduler eller integrere til forretningssystemer, hvad enten det drejer sig om ERP, CRM, ESDH eller andre systemer. Synkron VIA er implementeret i Microsoft .NET 2.0, og udviklere har adgang til CMS-frameworket, som indeholder klasser og metoder til at udvikle i systemet – blandt andet ved at udvikle nye moduler.

Saml dine webløsninger og indhold på én platform og opnå stordriftsfordele

Synkron VIA CMS er baseret på Microsoft .Net teknologien og kan anvendes som en CMS platform for al web-baseret kommunikation i organisationen. Websites, intranet og ekstranet kan naturligvis baseres på ét og samme system. Fordelen ved at samle flere systemer på én platform er først og fremmest bedre udnyttelse af softwareinvesteringen, men også færre ressourcer til oplæring. Informationsflowet forbedres og arbejdsgange og forretningsprocesser understøttes af systemet.

Har organisationen i forvejen en Microsoftstrategi vil man udover at opnå stordriftsfordele på CMS-løsningen også kunne samle system administration mm. under eksisterende funktioner.

Synkron Via-teknologien er bygget oven på Microsofts egne serverprodukter og udviklingsværktøjer, hvilket gør det let at integrere med produkter så som samarbejdsværktøjet Microsoft Office Sharepoint Server (MOSS) eller ERP-systemerne Microsoft Dynamics.

Læs mere om CMS eller Web Content Management