Home | 
Gode grunde til at vælge Synkron Via

Gode grunde til at vælge Synkron Via CMS

Offentlige virksomheder stilles, i lighed med private, overfor krav om stigende produktivitet og service. Indfrielsen af disse krav forventes i vid udstrækning at skulle ske ved anvendelse af it-teknologi, både når det drejer sig om digital forvaltning og borgerservice.

Uanset om et website skal fungere som det elektroniske ansigt for et ministerium, en styrelse, en region eller kommune er et opdateret website, med adgang til selvbetjening døgnet rundt nødvendigt, for at klare de øgede krav til service fra det offentlige.

Intuitivt og brugervenligt interface

Implementering af et nyt it-system i en kommune med mange institutioner eller i et departement i centralforvaltningen medfører typisk en større uddannelsesbyrde for de involverede. Synkron Via CMS tager udgangspunkt i principper, som brugere allerede kender fra andre programmer og operativsystemer så som Microsoft Windows.

Med Synkron Via CMS er behovet for uddannelse af brugere derfor minimalt, da systemet er bygget op omkring en interfacemodel, der gør det let for redaktører med selv et minimum at it ekspertise, at producere, publicere og redigere indhold.

Publicér flere sites på flere sprog til flere kanaler

Med Synkron Via CMS håndteres indhold i flere dimensioner, hvilket betyder at det samme dokument kan indeholde flere versioner og præsenteres til flere kanaler samtidigt. Dermed er det muligt at lave en original tekst og en læs-let udgave i eén og samme arbejdsgang.

Denne funktionalitet effektiviserer arbejdet med publicering til mange sites og håndterer samtidig cross-media publicering. Det er f.eks. muligt at publicere en tekst online samtidig med publicering til en trykt publikation.

Synkron Via CMS kan også rumme flere sites, hvilket medvirker at vedligeholdelsen af alle online-aktiviteter kan foregå i ét og samme værktøj, uanset om der skal publiceres til intranet, ekstranet eller forskellige websites.

Publicér indhold automatisk

Synkron Via CMS indeholder en række værktøjer, der gør det muligt at iværksætte automatiske processer, når det drejer sig om indholds- og listepublicering. Det er dermed muligt for uddelegere redaktørarbejdet til bidragsydere fra forskellige afdelinger eller forvaltninger uden at miste den centrale styring.

En investering i Synkron Via CMS vil derfor have en masse målbare fordele, så som forbedrede arbejdsgange og nemmere decentralisering af opgaver og ansvar.

Standardsoftware og udviklingsplatform

Synkron Via CMS anvender udbredte teknologier som Microsoft .NET og åbne standarder som XML, XSLT og web services. Det gør det let at udvide systemet med nye moduler eller integrere til andre forretningssystemer, hvad enten det drejer sig om ERP, CRM, ESDH eller andre systemer.

Synkron Via CMS er implementeret i Microsoft .NET, og udviklere har adgang til CMS-frameworket, som indeholder klasser og metoder til at udvide systemet – blandt andet ved at udvikle nye moduler.